معرفی میلیارد : tag

معرفی میلیارد

معرفی میلیارددوستان و دانش آموزان عزیز دقت کنید .با دقت به تصویر مطلب مورد نظر من در اینجت ، می خوام براتون به زبان ساده میلیارد را معرفی کنم .دقت کنی ...

2018-Jan-31
Profile Avatar
مونا عاشقیآموزگار کلاس پنجم و ششم