ملاله یوسف زی : tag

حمایت اپل از تحصیل دختران

اپل اعلام کرده است که با صندوق Malala برای کمک مالی همکاری خواهد کرد و برنامه‌های مالی به هند و امریکای لاتین ارائه می‌دهد . صندوق مالالا توسط فعال پا ...

2018-Jan-23
Profile Avatar
طیبه بیگیکارشناس ارشد بیوشیمی بالینی و مترجم