مینی کامیون : tag

بازار فروش تسلا

تسلا از مینی کامیون جدید خود رونمایی کردوال استریت دیگر از قول های پوچ و کمبود تولید خودروی برقی جدید تسلا، مدل3، برای تحویل به مشتری خسته شده است. ار ...

2018-Jan-07