نقایص امنیتی : tag

تاثیر نقص تراشه ها بر درآمد اینتل

 شرکت اینتل یک پیش‌بینی صعودی برای تقویت فروش مرکز داده‌ها طی سه‌ماهه چهارم ارائه داده است همان‌طور که وال‌استریت انتظار داشت و این‌یک تغییر کلید ...

2018-Jan-30
Profile Avatar
طیبه بیگیکارشناس ارشد بیوشیمی بالینی و مترجم