نقد فیلم WINCHESTER : tag

نقد فیلم WINCHESTER

نقد فیلم WINCHESTER فیلم Winchester بر اساس ژانر ترسناک تهیه و تدوین شده است.در این فیلم بنا بر این است که دنیای ارواح سرگردان را در قالب تصویر مشاهد ...

2018-Feb-05