نقد fifa 18 : tag

بررسی بازی FIFA 18

در نگاه اولیه به نظر می رسد که FIFA و PES در حال تلاش  برای شبیه سازی یک بازی به اسم فوتبال هستند اما در حقیقت، هر دو آنها فوتبال را در یک روش کا ...

2018-Jan-17