نمایشگاه VISION : tag

معرفی سنسور های جدید CMOS

کانن در نمایشگاه VISION سال ۲۰۱۸ آلمان از سنسورهای جدید CMOS خود برای پلتفرم تجاری رونمایی کرد. سنسورهای تصویر یکی از مهم‌‌ترین قطعاتِ مورد توج ...

2018-Nov-10
Profile Avatar
حمیدرضا شکارچیآموزش کسب درآمد از اینترنت