نوآوری : tag

سنگ قبر دیجیتال

روند دفن مردگان در طول قرن‌ها چندان تغییر نکرده اما امروزه و در دنیای دیجیتال، سنگ قبرها نیز از تکنولوژی های روز دنیا عقب نمانده اند و عصر دیجیتال ...

2018-Apr-13