نوکیا : tag

رونمایی رسمی نوکیاX

هر روزه تکنولوژی های جدیدی از سوی شرکت های مختلف عرصه می شود و تکنولوژی های قدیمی پیشرفت می کنند و هرچه بیشتر کاربران را در خود جذب می کنند اما قطعا ن ...

2018-Apr-30
Profile Avatar
امیرحسین زارعیمدرس ، مهندس مکانیک

نوکیاx. رقیب جدید آیفونx

شرکت نوکیا بعداز اینکه بازار بزرگ فروش گوشی های خود را به رقیبان قدرتمندی همچون اپل و سامسونگ باخت و گوشی های هوشمند دنیای جدیدی از امکانات را در مقاب ...

2018-Apr-30
Profile Avatar
امیرحسین زارعیمدرس ، مهندس مکانیک