نیسان مورانو : tag

بررسی عمیق نیسان مورانو

با اعمال تغییرات در نسخه جدید نیسان مورانو، این خودرو از شکل یک SUV سنتی به یک خودروی تهاجمی و پیچیده تبدیل شده که نمایانگر نسل بعدی محصولات این کمپان ...

2018-Feb-02