هوش مصنوعی گوگل : tag

گوگل : در مکالمه های تلفنی دوپلکس (Google Duplex) عنوان خواهد شد که شما با ربات صحبت می کنید

یک نمونه واقعی از هوش مصنوعی که واقعا همه را شوک زده کرده و باید به گوگل بابت چنین ارایه ای آفرین گفت. پس از هیجان اولیه اما سوال هایی پیش آمد که نگرا ...

2018-May-12
Profile Avatar
حسین آسیابی خوش طلببرنامه نویس ، گرافیست