هکرها : tag

حمله هکرها به شبکه‌های برق

سپتامبر گذشته هکرها به شبکه برق ایالات‌متحده حمله کردند و وارد بسیاری از کارخانه‌ها تولید انرژی شدند و در جستجوی نقاط ضعف برای بهره‌برداری بودند . وزا ...

2018-Jan-19
Profile Avatar
طیبه بیگیکارشناس ارشد بیوشیمی بالینی و مترجم