هکر : tag

مرگ هکر نیویورک تایمز

آدریان لامو هکر نیویورک تایمز  طبق گفته ZDNet و پست فیس بوکی پدرش در سن 37 سالگی درگذشت. علت مرگ لامو مشخص نیست اما خبرگزاری Kansas در ایالت Sedg ...

2018-Mar-18
Profile Avatar
طیبه بیگیکارشناس ارشد بیوشیمی بالینی و مترجم