ویندوز S Mode 10 : tag

تغییر ویندوز 10S به ویندوز 10S Mode

ویندوز 10 S مایکروسافت که به‌عنوان یک سیستم‌عامل ساده‌تر و امن‌تر به دانش آموزان معرفی‌شده است آماده برخی تغییرات در نام تجاری است . طبق گزارش‌های متع ...

2018-Feb-06
Profile Avatar
طیبه بیگیکارشناس ارشد بیوشیمی بالینی و مترجم