پاورپوینت : tag

ایجاد لینک بین اسلاید ها در پاورپوینت PowerPoint

به احتمال فراوان شما بارها با استفاده از نرم افزار پاورپوینت اقدام به ساخت اسلاید برای ارائه ی مطالب خود کرده اید. رویه ی معمول ارائه ی پشت سرم هم اسل ...

2018-Jan-26
Profile Avatar
امین عبدالملکینویسنده، برنامه نویس، مدرس کارگاه های آموزشی نرم افزار و دروس کنکور سراسری