پاول دوروف : tag

ارزش تلگرام

مجله فوربز، ثروت پاول دوروف، موسس شبکه تلگرام را 1.7 میلیارد دلار اعلام کرده است.به گزارش اسپوتنیک، مجله فوربز، ثروت پاول دوروف، موسس شبکه تلگرام را 1 ...

2018-Feb-18