پخش موسیقی : tag

پادکست چیست ؟!

پادکست تکنولوژی برای تولید و نشر محتوای صوتی در اینترنت است. به وسیله پادکست می‌توان صدای خود را در اینترنت منتشر کرد و می‌تواند یک رادیو.... ...

2018-Mar-19