پورشه : tag

بی ام و M8 Gran Coupe

زیبایی جزء جدا نشدنی از ظاهر هر ماشین است اما ظاهر جذلب با خطوطی شکسته و اسپرت به علاوه رنگی بی نظیر می تواند چشم هر بیننده ای را به سمت یک خودرو به خ ...

2018-May-09
Profile Avatar
امیرحسین زارعیمدرس ، مهندس مکانیک