پیانو : tag

انواع کلید در موسیقی

کلید (Clef): کلید یک سمبل موسیقایی می باشد که میزان زیر یا بم بودن نت ها و اسم خطوط حامل را مشخص می کند. در کل سه نوع کلید در موسیقی داریم: 1- ...

2018-Mar-11
Profile Avatar
بهاره بهروزموسیقی ، تدریس سلفژ ، پیانیست

انواع کلید در موسیقی :

کلید (Clef): کلید یک سمبل موسیقایی می باشد که میزان زیر یا بم بودن نت ها و اسم خطوط حامل را مشخص می کند. در کل سه نوع کلید در موسیقی داریم: ...

2018-Mar-11

بیوگرافی فرانتس شوبرت

#سمفونی_شماره_یک اولین سمفونی شوبرت در پاییز سال ۱۸۱۳ تنظیم شد و بوسیله ارکستر کونویک وین اجرا گردید. محلی که شوبرت حدود ۵ سال در آنجا مطالعه داشت ...

2018-Mar-10