چیرون : tag

بوگاتی چیرون تماشایی

حتی تماشا کردن بوگاتی چیرون، هم به اندازه ی راندنش لذت بخش است.این خودرو پیچیدگی و قدرت را با هم داراست.به محض اینکه فرمان بوگاتی چیرون 2.6میلیون دلار ...

2018-Jan-04