کارت گزارش : tag

کارت گزارش تکنولوژی Verge 2017

من شما را برای تنظیم اخبار سال 2017 سرزنش نخواهم کرد زیرا سخت‌افزارهای خوبی ارائه نشده است  و محدودیت رسانه‌ها واضح‌تر شد برای برخی از مردم VR شا ...

2017-Dec-31
Profile Avatar
طیبه بیگیکارشناس ارشد بیوشیمی بالینی و مترجم