کانال تلگرام : tag

آیا از تلگرام می توان به عنوان یک ابزار بازاریابی استفاده کرد؟ ( قسمت 1 )

اپلیکیشن تلگرام که به عنوان یک شبکه اجتماعی پیام رسان، رشد بسیاری را در این چند ساله داشته است طرفداران بسیاری را در دنیا و به خصوص در کشور ما دارد. ا ...

2018-Feb-28
Profile Avatar
محمد مهدی آقاجانی اصلنویسنده ، تولید کننده محتوا ، مدیریت شبکه های اجتماعی ، گرافیست