کره جنوبی : tag

آشنایی با کره جنوبی

هر یک از کشورهای دنیا آداب و رسوم و فرهنگ خاص خود را دارند. از جمله قدیمی ترین تمدن ها می توان به کشور چین، کشور مصر و کشور خودمان اشاره کرد. از دیگر ...

2018-Feb-18
Profile Avatar
بهناز رهبر زارعتولید محتوا

سال نو کره ای

<br>روز سال نو کره ای اولین روز تقویم قمری کره ای. این روز مهمترین تعطیلی تعطیلات سنتی کره است و مهمتر از سال نو میلادی است. 설날( سال نو قمری؛ او ...

2018-Feb-18
Profile Avatar
بهناز رهبر زارعتولید محتوا