Childwise : tag

پایان تماشای تلویزیون به عنوان یک مکان مشترک برای خانواده ها

سخت است که بر نفوذی که تلويزيون در طول زندگی خانوادگی بر خانواده ها دارد، غلبه نمايد. حتی اگر از برنامه ها متنفر باشید، باز هم آنها را تماشا می کنید ...

2018-Feb-05
Profile Avatar
آرمان صلاتیطراح سایت - کارشناس تولید محتوا - کارشناس سئو