DropBox : tag

شرکت Dropbox

Dropbox، شرکت ذخیره سازی ابری که ده سال پیش به عنوان یک کارآفرینی کوچک در برنامه Y Combinator incubator مستقر در سانفرانسیسکو آغاز شد، امروز به طور عم ...

2018-Mar-25
Profile Avatar
آرمان صلاتیطراح سایت - کارشناس تولید محتوا - کارشناس سئو

Dropbox بورسی می شود!

یک دهه بعد از تاسیس Dropbox، این شرکت به عرضه عمومی رفت. SEC اعلام کرد که این شرکت با سرویس های همگام سازی فایل بسیار عالی و آسان اسناد مربوط به عرضه ...

2018-Feb-24

ارزش مالی Dropbox

چهار سال است که سرمایه‌گذاران Dropbox را 10 میلیارد دلار ارزش‌گذاری کرده‌اند ولی شرکت قادر به توجیه این قیمت نیست . بااین‌حال فایل‌های ابری اشتراک‌گذا ...

2018-Jan-15
Profile Avatar
طیبه بیگیکارشناس ارشد بیوشیمی بالینی و مترجم