EliteBooks : tag

Thunderbolt 3 جدید شرکت HP

در کنار EliteBooks جدید  HP، که امروز اعلام شد، این شرکت یک Thunderbolt 3 جدید را نیز معرفی کرد.  آن‌ها با جذابیت دو برابر عرضه می‌شوند : یک ...

2018-Feb-08
Profile Avatar
طیبه بیگیکارشناس ارشد بیوشیمی بالینی و مترجم