Huawei : tag

تاریخچه شرکت بزرگ هواوی

هواوی ، ابر قدرت شبکه شرکت هواوی در سال 1978 توسط رن ژنگفی راه اندازی شد، این شرکت که ابتدا تولید کننده لوازم مورد نیاز برای ایجاد شبکه بود، به مرور ...

2018-Apr-03
Profile Avatar
حمیدرضا شکارچیآموزش کسب درآمد از اینترنت