IOS : tag

تصاویر جدید از iPhone SE 2

با رونمایی از آیفون X سروصدای فراوانی بپا کرد و تحسین منتقدان و صاحب نظران دنیای تکنولوژی را برانگیخت.شرکت اپل سرمایه گذاری زیادی در ضمینه فروش این مو ...

2018-May-02
Profile Avatar
امیرحسین زارعیمدرس ، مهندس مکانیک

آیفون SE2

قطعا هر فردی استفاده از گوشی های باکیفیت و برند را ترجیح می دهد و در تمامی دنیای شرکت اپل با لوگوی زیبای خود طرفداران بی شماری را جذب کرده است. اما چی ...

2018-Apr-30
Profile Avatar
امیرحسین زارعیمدرس ، مهندس مکانیک