IPO : tag

یک IPO دیگر برای شرکت دل

به گزارش بلومبرگ، IPO یکی از گزینه های استراتژیک است که هیئت مدیره سازندگان کامپیوتر آن را در نظر می گیرند تا سرمایه های خود را افزایش دهند. دل ممکن ...

2018-Jan-27
Profile Avatar
آرمان صلاتیطراح سایت - کارشناس تولید محتوا - کارشناس سئو