QX80 : tag

بررسی Infiniti QX80 2018

در حالی که امروزه خودروهای اسپرت در همه ابعاد و اندازه ها تولید می شوند، هیچ کدام از آنها بر چیزی بیش از SUV های سنتی تمرکز ننموده اند.اما Infiniti QX ...

2018-Jan-30