Uber : tag

خودرو های بدون راننده Uber

پس از اینکه یک عابر پیاده توسط خودرو های بدون راننده Uber کشته شد، اسناد نشان می دهد برنامه خودرو های بدون راننده Uber ممکن است با چالش هایی مواجه باش ...

2018-Mar-24
Profile Avatar
آرمان صلاتیطراح سایت - کارشناس تولید محتوا - کارشناس سئو

معرفی اقدامات امنیتی توسط Uber

Uber ایالات‌متحده روز جمعه ویژگی‌های امنیتی جدیدی را برای خدمات خودش در بریتانیا  اعلام کرد چون این شرکت به خاطر لغو مجوزش در لندن درخواست تجدیدن ...

2018-Feb-18
Profile Avatar
طیبه بیگیکارشناس ارشد بیوشیمی بالینی و مترجم