Uncharted: The Lost Legacy : tag

بررسی Uncharted: The Lost Legacy

هیچ راهی برای برای انکار این مسئله که The Lost Legacy اکثرا با حالت داستانی خود و قطعا در مقایسه با نسخه های دیگر این بازی بارها می تواند حس تکراری بو ...

2018-Jan-28

بهترین بازی های 2017

10. Uncharted: The Lost Legacyسازنده : Naughty Dog کنسول بازی : PS4 داستان جدید آنچارتد بدون حضور ناتان دریک، اما با تمام انفجار ها و اقدامات. برای ...

2018-Jan-18