X : tag

آیفون SE2

قطعا هر فردی استفاده از گوشی های باکیفیت و برند را ترجیح می دهد و در تمامی دنیای شرکت اپل با لوگوی زیبای خود طرفداران بی شماری را جذب کرده است. اما چی ...

2018-Apr-30
Profile Avatar
امیرحسین زارعیمدرس ، مهندس مکانیک

رونمایی رسمی نوکیاX

هر روزه تکنولوژی های جدیدی از سوی شرکت های مختلف عرصه می شود و تکنولوژی های قدیمی پیشرفت می کنند و هرچه بیشتر کاربران را در خود جذب می کنند اما قطعا ن ...

2018-Apr-30
Profile Avatar
امیرحسین زارعیمدرس ، مهندس مکانیک