gmail : tag

طراحی مجدد Gmail

بر اساس گزارش‌ها گوگل در حال طراحی مجدد Gmail است . طبق گفته TechCrunch این شرکت به مشتریانی که جهت دریافت خدمات  G Suite هزینه پرداخت می‌کنند ای ...

2018-Apr-26
Profile Avatar
طیبه بیگیکارشناس ارشد بیوشیمی بالینی و مترجم