instagram : tag

آموزش پاک کردن موارد جستجو شده(History) در اینستاگرام

در اپلیکیشن اینستاگرام قابلیت جستجو یا سرچ ارائه شده است. هنگامی که شما یک عبارت را با هر هدف خاصی در اینستاگرام سرچ کنید، آن عبارت به هیستوری یا تاری ...

2018-Feb-28
Profile Avatar
جواد تلخابیمهارت های نرم افزاری موبایل و کامپیوتر-عکاس-توسعه دهنده فضای مجازی