intel : tag

آپدیت جدید AMD

چند ماه پیش بود که نام حفره ی امنیتی Spectre بر سر زبان ها افتاد؛ این نقص امنیتی بر روی پردازنده های شرکت AMD وجود داشت و با استفاده از آن هکر ها می ت ...

2018-Apr-12