twitch : tag

اضافه شدن مرورگر Brave به کروم

نرم‌افزار Brave مرورگر خودش را یک‌قدم به کروم نزدیک‌تر کرده است این حرکت به معنای دیدگاه جدید و توانایی تغییر آرایش افزونه‌هایی است که مرورگر گوگل را ...

2018-Apr-06
Profile Avatar
طیبه بیگیکارشناس ارشد بیوشیمی بالینی و مترجم