world war 2 : tag

بررسی بازی Call of Duty: WWII

جنگ جهانی دوم آنقدر بزرگ است که من تعجب می کنم اگر چیزی که این بازی از آن ارائه می کند خوشم نیاید. این مجموعه ای است که احساس و واکنش تیراندازان مدرن ...

2018-Jan-19