شوک مجری در برنامه زنده به یکی از مسئولان فضای مجازی کشور شما خودتان 40 دقیقه پیش در تلگرام آنلاین بودین !!