مالک باشگاه های معروف از چه کشورهایی هستند؟ ; مالک باشگاه پاریسن ژرمن ، منچستر سیتی ، آث میلان را میشناسید؟!