شبنم قلی خانی: آماده ام نقش منفی بازی کنم ; قلی خانی در گفتگوی اختصاصی با کافه تماشا گفت اخیرا در کارهای کمدی و نقش های منفی نیز اجراهایی داشته ام