رونمایی از لباس رسمی تیم ملی فوتبال ; از کیروش تا لباس تیم ملی