تصاویر «سه رخ» در جشنواره کن با حضور بهناز جعفری; پس از نمایش فیلم «سه رخ» ساختهٔ جعفر پناهی در بخش مسابقهٔ جشنواره کن - بهناز جعفری، مرضیه رضایی و مستانه مهاجر