شوخی های جالب باران کوثری و نوید محمدزاده در اکران ; اولین اکران مردمی فلیم عصبانی نیستم در پردیس کورش