سوتی های سحر قریشی در برنامه دید در شب - قدیمی ; فکر نمیکنم کسی باشه که سر و صدای سوتی های سحر قریشی ( لیدی گاگای ایران ) در برنامه ی رضا رشیدپور رو نشنیده یا ندیده باشه یا در موردش صحبت نکرده باشه