تیزر فیلم تگزاس با حضور پژمان جمشیدی و سام درخشانی ; یک فیلم کمدی با حضور پژمان جمشیدی و سام درخشانی، هرگز یک ایرانی رو تهدید نکن