ژست های متفاوت محسن افشانی و همسرش جلوی دوربین عکاس ها;دیشب جشن خصوصی سریال ساخت ایران2