ساره بیات ، بهترین بازیگر سال 1396 شد ; در نظر سنجی فیلم نیوز ساره بیات به عنوان بهترین بازیگر نقش اول زن سال 1396 انتخاب شد.