حشره خواری نیکول کیدمن ; ستاره معروف هالیوود با لذت حشره های مختلف از ملخ تا جیرجیرک و کرم می خورد