حضور احمدی نژاد در راهپیمایی روز قدس ; محمود احمدی نژاد رییس جمهور سابق ایران در مراسم راهپیمایی روز قدس شرکت کرد